Prenumerationsvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Villkoren omfattar även Aftonbladets personuppgiftspolicy som du kan läsa här.

Villkoren reglerar din tillgång till Aftonbladets papperstidning samt e-tidning. För tillgång till e-tidningen behöver du skapa ett konto.

 

PRENUMERATION
Leverans av Aftonbladets papperstidning (med undantag för de så kallade papperstidningslösa dagarna) samt tillgång till Aftonbladets e-tidning.

 

TILLSVIDAREPRENUMERATION
Tillsvidareprenumeration innebär att Tjänsten levereras till dess du säger upp den genom att meddela vår kundservice eller via vår digitala kundservice www.aftonbladet.se/preninfo senast två veckor innan betalperiodens slut. Med betalperiod avses i dessa Användarvillkor det faktureringsintervall som du har valt avseende din betalning för Tjänsten (t.ex. månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen). Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

 

TIDSBESTÄMD PRENUMERATION

Tidsbestämd prenumeration innebär att Tjänsten levereras endast under en på förhand tidsbestämd period. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration utan avbrott måste du meddela vår kundservice minst en (1) vecka innan den tidsbestämda prenumerationen går ut.

 

PERSONUPPGIFTSHANTERING
I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

 

ÅLDERSGRÄNS
Du måste ha fyllt 18 år för att köpa Tjänsterna. Om du är under 18 år måste du ha förälder eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa någon av Tjänsterna.

 

FAKTURAKÖP
Vid betalning med faktura som skickas till vald fakturaadress tillkommer en fakturaavgift på tjugonio (29) SEK per faktura. Observera att du kan byta till det avgiftsfria alternativet kortbetalning.

 

LEVERANS AV TIDNINGEN
Vi strävar efter att distribuera tidningen till dig utan störningar. Någon absolut leveransgaranti kan inte utställas och vi ber dig att kontakta oss vid eventuella störningar. Vårt ansvar är begränsat till att ersätta uteblivet exemplar av tidningen som anmälts av dig inom fem (5) dagar från aktuell utgivningsdag. Vid utebliven tidning ersätts den med en förlängd dag på din prenumeration. Vid begränsad utdelning på söndagar så kommer den tidningen att delas ut nästkommande vardag.

 

ÅNGERRÄTT
Du har rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d.v.s. dagen för ditt köp av någon av Tjänsterna, ångra ditt köp (”Ångerfristen”). Om du önskar utnyttja din ångerrätt kan du kontakta Aftonbladets kundservice. De kommer att bekräfta att man mottagit ditt meddelande. Ett formulär för utnyttjande av ångerrätten finns att tillgå här. Aftonbladet förbehåller sig rätten att debitera dig för den tid du använt någon av Tjänsterna om du inom Ångerfristen uttryckligen har begärt att sådan Tjänst ska påbörjas, och därefter väljer att utnyttja din ångerrätt.

Din avgift med ett avdrag* för den tid du utnyttjat den specifika Tjänsten kommer då att betalas tillbaka snarast och senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Aftonbladet mottog ditt meddelande om utövande av ångerrätt. För det fall du ännu inte betalat din faktura krediterar Aftonbladet dig med avdrag för den tid du använt den specifika Tjänsten. Det vill säga du är alltid skyldig att betala för de papperstidningar som du har mottagit. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

*Avdraget baseras på ett genomsnitt av den specifika Tjänstens månadskostnad per dag.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Aftonbladet innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna.

 

FÖRÄNDRINGAR I AFTONBLADETS ERBJUDANDE

Aftonbladet kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Aftonbladet rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för Tjänsterna kommer i sådana fall att återbetalas till dig.

 

ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Aftonbladet har rätt att ändra innehållet i Tjänsterna eller i dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta sådant innan förändringen träder i kraft. Som ett förtydligade träder sådan förändring alltså inte i kraft innan du har godkänt den.

 

LAGVAL OCH TVIST
Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor.
 Tvist hänförlig till Tjänsterna eller dessa Användarvillkor, ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

 

KONTAKT
Har du frågor om din prenumeration, vill du flytta med dig tidningen under sommaren, byta betalsätt mm eller har andra synpunkter. Du är alltid välkommen att kontakta oss:

Digital kundservice:
www.aftonbladet.se/preninfo
Kundservice:
Öppettider: 08-18
Telefon: 08 – 799 62 80
Epost: aftonbladet@flowyinfo.se